In Betweens

In Betweens – Network meetings for Ukrainians

Thank you to everyone for coming to our meeting last week! Our next meeting is scheduled for 28.11 at 18.00. This time we decided to do a playback theatre session! Playback Theatre is an original form of improvisational theatre in which audience or group members tell stories from their lives and watch them enacted on the spot. Looking forward to see you again at: roam project space Lindenstraße 91 10969 Berlin The Matching Portal is a project of the Goethe-Institut and the German Federal Foreign Office in cooperation with Artists at Risk (AR) to sustainably strengthen the resilience of cultural and educational partners in Ukraine. goethe.de

🇺🇦

Дуже дякую всім, хто завітав на на нашу зустріч минулуго тижня! Наша наступна зустріч відбудеться 28.11 о 18.00. Цього разу ми вирішили зробити невеличкий воркшоп з плейбек-театру. Плейбек-театр – це різновид інтерактивного театру імпровізації, що складається з двох основних комплементарних практик: розповіді глядачами особистих історій на публіку та миттєвої художньої інсценізації акторами цих розповідей у специфічних формах. До зустрічі наступного тижня за адресою: roam space Lindenstraße 91 10969 Berlin “Matching Portal” – це проект Goethe-Institut та Німецького федерального міністерства закордонних справ у співпраці з Artists at Risk (AR) з метою сталого підвищення стійкості культурних та освітніх партнерів в Україні.


Thank you to everyone who came to our first meeting on October 31st! We had a great time sketching and getting to know each other!

Our next meeting is already scheduled for November 14th at 6:00 PM. This time, we will be playing music and improvising. No prior experience with musical instruments is necessary, but if you have your own, feel free to bring them along.

Additionally, during the jam session, we will be doing sketches.

Dates of all meetings, you could find below.


Many refugee artists have faced the challenge of adapting to the German, particularly Berlin’s, art scene since the moment of a full-scale invasion and subsequent relocation. The experience of migration is a multifaceted event, with changes not only in cultural but also in structural and administrative context. Building a wall and delineating a boundary in between the author and the creation. You are Ukrainian, but outside your own country, you are in Germany, yet you do not identify yourself as German.

The main goal of the project ‘In Betweens’ is to form a resilient community of Ukrainian artists and to offer them a safe space allowing to share their experiences, from artistic ones to those of migration, develop their creative ideas, implement new projects, and establish an open communication.

For the duration of the project, a series of network meetings will be held. The artists will have an opportunity to work with various media, such as drawing, collage, text, performative art, music on site.

Initiators of the project: Yeva Sihachova
Project manager: Ilja Jakovlev

The Matching Portal is a project of the Goethe-Institut and the German Federal Foreign Office in cooperation with Artists at Risk (AR) to sustainably strengthen the resilience of cultural and educational partners in Ukraine.

Dates of the meetings:

31.10.23 – sketching

14.11.23 – music jam session + sketching

28.11.23 – playback theatre practice

12.12.23 – collage+work with text

19.12.23 – Christmas dinner

roam project space
Lindenstraße 91
10969 Berlin


Дякую всім, хто завітав на нашу першу зустріч 31 жовтня! Ми круто поскетчили та познайомились один з одним! 

Наша наступна зустріч уже запланована на 14 листопада о 18:00. Цього разу ми будемо грати музику та імпровізувати. Уміння грати на музичних інструментах не обов’язкове, але якщо вмієте і маєте свої інструменти — можете приносити їх також.

Також під час джем-сесії ми будемо робити замальовки в форматі скетчингу.

Дати всіх зустрічей зазначені нижче!

У багатьох українських митців з моменту повномасштабного вторгнення і подальшої релокації постала проблема адаптації на німецький, зокрема берлінській, арт-сцені. Сам досвід міграції – багатостороння в свої складності подія, зміна контексту, не тільки культурного, а ще й структурно-адміністративного – вибудовує стіну та окреслює межу поміж митцем та мистецтвом. Ти і українець, але поза межами своєї країни, ти і в Німеччині, але точно не ідентифікуєшся як німець.

Головна мета проекту – сформувати стійку спільноту українських митців та створити безпечний простір, який надасть змогу поділитися своїм досвідом, від художнього до досвіду міграції, розвинути свої ідеї, реалізувати нові проекти та побудувати відкриту комунікацію.

В рамках проекту буде організовано серію зустрічей, де митці матимуть можливість працювати в різних медіа, такими як малюнок, коллаж, текст, перформативне мистецтво та музика.

Ініціатор: Єва Сігачова
Проєкт-менеджер: Ілля Яковлев

“Matching Portal” – це проект Goethe-Institut та Німецького федерального міністерства закордонних справ у співпраці з Artists at Risk (AR) з метою сталого підвищення стійкості культурних та освітніх партнерів в Україні.

Дати зустрічей:

31.10.23 – Знайомство та начерки

14.11.23 – Музична джем-сесія + начерки

28.11.23 – Плейбек-театр

12.12.23 – Робота з текстом та колаж

19.12.23 – Різдвяна вечеря

roam space
Lindenstraße 91
10969 Berlin